Ljudje z visoko čustveno inteligenco hodijo po lastni poti, živijo v sozvočju s sabo in svojimi čustvi – in imajo 6 skupnih lastnosti.

Čustva so lahko zelo težka stvar, zlasti tista boleča, kot so na primer žalost, jeza, ljubosumje ali neuslišana ljubezen! Poleg tega nam pogosto preusmerjajo pozornost in so v napoto našim mislim. Samo pomislite, ali se lahko osredotočite na delo, če ste sveže zaljubljeni? Nič čudnega, da ljudje, ki jih vodijo lastna čustva, v naši družbi veljajo za šibke in otročje, ljudje, ki mislijo z glavo, pa za močne in uspešne … toda le na videz!

V resnici pa nas dela ljudi prav bogastvo naših čustev in kompleksnost našega sveta čustev. Brez njih bi bili prazne lupine enakih oblik in bi kot roboti le izvajali dela s seznama – tega seznama seveda ne bi nikoli napisali sami, temveč bi se gibali v okvirih družbenih norm. Strašna predstava! Dobro in pametno ravnanje s čustvi (v nasprotju z očitno trdovratnim prepričanjem) ne pomeni, da ste disciplinirani in da znate uspešno skrivati čustva. Ne! Čustvena inteligenca pomeni razumevanje čustev, biti avtentičen in s pomočjo čustev hoditi po lastni življenjski poti.

Ljudi, ki to znajo, prepoznamo po tipičnih šestih lastnostih.

1 Dopuščajo si vse oblike čustev

Čustveno inteligentni ljudje vedo, da v življenju ni nič večno, ne sreča ne žalost. Srečna obdobja izkoristijo za krepitev svojih moči, svojega (samo)zaupanja in svojega poguma – tako lahko potem lažje prebrodijo težka obdobja. Vedo tudi, da skrbi, strah in bolečina ne pomenijo, da so na napačni poti, temveč da so pravi opozorilni znaki ravnodušnost in apatičnost.

2 Poznajo razliko med čustvi in realnostjo

Čustveno inteligentni ljudje se zavedajo, da so njihova čustva njihovi osebni odzivi na njihovo zaznavo in da so odvisni od njihovih izkušenj, čustvenega stanja in ocen. Zato niso nikoli popolnoma nemočni, kajti krivde ali vzrokov svojih čustev ne iščejo pri drugih, temveč pri sebi – in tam imajo konec koncev avtokracijo. 

3 So empatični in se iskreno zanimajo za druge

Čustveno inteligentni ljudje tudi druge vidijo in spoštujejo kot čuteča in samostojna bitja. Vedo, da sočutje, obzir in empatija krepijo skupnost in da si lahko medsebojno pomagamo in se navdihujemo.

4 Svojo pot si izbirajo sami

Čustveno inteligentni ljudje se zavedajo, da si veliko predstav o življenju ne ustvarimo sami, temveč jih samodejno povzemamo iz družbe (na primer lepotni ideali, življenjski cilji, kot so blagostanje, poklicni uspeh ali dva otroka, in sicer en deček in en deklica …). Zato si vzamejo čas, kritično izprašajo svoje misli in načela ter se osvobodijo predstav in zamisli drugih.

5 Dobro znajo oceniti druge

Čustveno inteligentni ljudje imajo dober občutek za to, komu se lahko odprejo in do koga so raje zadržani. Odnosom, ki jim jemljejo energijo, odločno rečejo 'ne', medtem ko v enakopravnih partnerskih in prijateljskih odnosih delujejo sočutno, srčno, radodarno in zvesto.

6 Sebe postavljajo na prvo mesto

Čustveno inteligentni ljudje se vedno zavzemajo za lastne potrebe, pravice in interese. Vedo namreč, da za njih ni odgovoren nihče drug, da jih nihče drug ne pozna tako dobro in zato ne more nihče drug tako dobro poskrbeti zanje kot oni sami. Popolnoma jasno jim je, da bodo drugim v breme, če ne bodo pazili sami nase.

Fotografije: Shutterstock