Akcija Čisto veselje združuje humanitarno in ekološko noto. Poleg osveščanja o pomenu ločenega zbiranja odpadkov opozarja tudi na težave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz družin v stiski.

Med 16. in 21. marcem bo na več kot 30 zbirnih mestih po vsej Sloveniji mogoče oddati odpadni material. Ta bo ovrednoten, sredstva pa namenjena v poseben sklad za plačljive obšolske dejavnosti otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz družin v stiski.

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so pogosto izpuščeni iz organiziranih prostočasnih aktivnosti. Z akcijo Čisto veselje jim lahko skupaj omogočimo nepozabno letovanje. Prav ti namreč v sklopu organiziranih prostočasnih dejavnosti potrebujejo dodatnega spremljevalca, katerega stroške običajno krijejo starši sami.

Pomen tovrstnega sodelovanja in spodbujanja solidarnosti je izpostavila tudi Anita Ogulin, glasnica pravic otrok in snovalka projekta Botrstvo v Sloveniji. »V okviru naših organiziranih prostočasnih dejavnosti si ves čas prizadevamo za enake možnosti vseh otrok. Ugotavljamo, da so še posebej prikrajšani prav otroci z različnimi motnjami, ki potrebujejo dodatno pozornost in pomoč. To so izključeni otroci, zato jih želimo vključevati v spodbudnejša okolja in jim ponuditi posebno pozornost spremljevalca in različne možnosti razvoja njihovih močnih področij. Pri tem pa je pomembno tudi druženje z zdravimi vrstniki v neobremenjenem okolju. Iz leta v leto pa opažamo vse večjo potrebo po pomoči staršem, tako v obliki svetovanja kot tudi varstva teh otrok.«