Projekt Botrstvo, ki je nastal na pobudo Milene Štular in Anite Ogulin, svojo pravo odmevnost pa je dobil v sodelovanju z nacionalnim radijskim programom, Valom 202, je presegel vsa pričakovanja.

Doslej so tako donatorji in botri  projektu Botrstvo namenili že prek 1.300,000,00 EUR, s tem denarjem pa pomagali več kot 2500 otrokom in družinam.

V znesek, o katerem so ponosno poročali na danšanji tiskovni konferenci o projektu Botrstvo, spadajo naslednje oblike donacij:

  • sredstva, ki jih botri nakazujejo otrokom,
  • sredstva za družine iz zgodb Vala 202 (vsaka družina ima svojo sklicno številko),
  • Botrski sklad (vanj se stekajo sredstva  donatorjev meseca na Valu 202 ter posameznikov in podjetij - darujejo poljubne vsote. Sredstva so namenjena za pokritje izpadov donacij botrov ter za delovanje projekta in nujne pomoči).

Milena Štular, pobudnica in nadzornica projekta, je nad odzivom in rezultati projekta presenečena:

»Ko smo snovali projekt Botrstva, si nismo predstavljali, da pa bomo dosegli tak odziv in posluh tako številnih donatorjev in botrov. Hvaležni smo vsakomur, ki na tak ali drugačen način pomaga in sodeluje pri projektu.  Otroci postanejo del projekta šele takrat,  ko njihovi skrbniki priložijo tako odločbe centrov za socialno delo kot tudi posebno potrdilo verodostojne osebe, ki jamči za resničnost opisanih razmer, v katerih živi otrok. Tako lahko zagotovimo, da gre denar v celoti v prave roke.  Projekt je izjemno transparenten, do zadnjega evra. Ima pa seveda  tudi svoje stroške – bančne provizije , poštne in transportne stroške, razvoj in nemoteno delovanje podpornega informacijskega sistema, strošek za pisarniški material in telefone. In potrebno je tudi zagotoviti ljudi, ki to dejansko operativno in strokovno  izvajajo, saj gre za ravnanje z občutljivimi osebnimi podatki. Za projekt je tako zaposlena ena oseba, ima pa tudi občasno študentsko pomoč. Vsi drugi, in teh je kar nekaj, pa vso pomoč namenjajo brezplačno in prostovoljno. Tako stroški za  operativno izvajanja projekta znašajo le 6 % donacij. Prav vsi stroški projekta so v celoti plačani izključno iz sredstev, ki jih v sklad nakažejo Donatorji meseca na Valu 202. Vsa nakazila, namenjena družinam in otrokom, pa so v celoti in brez slehernega odbitka  porabljena za izboljšanje njihovih življenj. Donacije za družine, predstavljene v zgodbah Vala 202, pa se za vsako družino individualno  zbirajo s posebno sklicno številko. Zbrana sredstva pa niso nakazana neposredno družinam, ampak so v dogovoru z družno premišljeno in načrtovano porabljena za poravnavo zapadlih dolgov ali najnujnejše potrebe.«

Več o tem, kaj so o tem čudovitem projektu še povedali na tiskovni konferenci dogodka, pa si lahko preberete na spletni povezavi S projektom Botrstvo pomagali že več kot 2500 otrokom!