Taksi prevoz od doma do šole in nazaj MOL omogoča 54 otrokom, ki hodijo na Center Janeza Levca, in 1 otroku na OŠ Hinka Smrekarja.

V vseh primerih gre za financiranje prevoza MOL v skladu z določili 56. člena Zakona o osnovni šoli, kjer se upravičenost otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj ugotavlja na podlagi izdanih odločb o usmeritvi. Letno namenimo za tovrstne taksi prevoze učencev med 65.000 in 75.000 EUR.

Za otroke s posebnimi potrebami zagotav­ljamo individualizirane učne programe, prilagojene učne pripomočke v šolah in v vrtcih ter stopniščne vzpenjalnike in dvigala v osnovnih šolah.

Tako v okviru 23 vrtcev na območju MOL deluje 9 oddelkov, namenjenih izključno otrokom s posebnimi potrebami. Vsak vrtec povprečno obiskuje 14 otrok s posebnimi potrebami, ki jim financiramo letovanja s spremljevalci, kar je nadstandardna storitev. Nadstandardna storitev MOL je tudi zagotavljanje spreml­jevalcev in dodatnega kadra v primeru nastopa čustvenih in vedenjskih težav.

V 47 osnovnih šolah je z odločbo po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami povprečno vključenih po 17 otrok na šolo. En zavod je posebej namen­jen izvajanju prilagojenih učnih programov za otroke s posebnimi potrebami, vanj je vključenih 369 otrok. Za otroke s posebnimi potrebami prilagajamo prostore, na eni od osnovnih šol smo tako uredili čutno sobo za umirjanje.

Letos načrtujemo ureditev še ene čutne sobe za umirjanje, in sicer v vrtcu Trnovo. Od začetka leta 2013 deluje Družinski center Mala ulica, namenjen družinam s predšolskimi otroki, ki je dostopen tudi osebam z oviranostmi. Prav tako od leta 2013 deluje Izobraževalni center Centra Janeza Levca in MOL za strokovna usposabljanja za delo z otroki s posebnimi potrebami, ki se je v letu 2014 preselil v nove prostore.

Izobraževalni center Janeza Levca in Mestne občine Ljubljana je namenjen podpori vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah Mestne občine Ljubljana in je po svojem konceptu delovanja ter prostorih edinstven v tem delu Evrope. Ustanovljen je bil septembra 2013, z odprtjem novih prostorov na Zemljemerski 7 pa se je preselil v sodobne, prav za ta namen urejene prostore, ki omogočajo polno izvajanje programov in hkrati krepijo celotno polje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter sodelovanja z njihovimi družinami.

Pripravila: Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL

Lisa - 10/2015

Članek je objavljen v reviji
Lisa - 10/2015

Želite prejemati revijo v svoj nabiralnik?

Naročite se lahko po telefonu 04 511 64 44,
ali preko spletne naročilnice.

Revija je lahko tudi lepo darilo.
Naročite revijo za svoje najdražje ali prijatelje.