V Ljubljani na Povšetovi smo prejšnji teden dobili Center ponovne uporabe in zbirni center. Oba bosta prispevala k ohranjanju naravnih virov, preusmerjanju odpadkov v ponovno uporabo oziroma reciklažo, poleg tega pa poudarjata socialno dimenzijo.

Ljubljanski center ponovne uporabe je del mednarodne mreže centrov ponovne uporabe in je že osmi tovrstni center v Sloveniji. Projekt vodi Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic, sofinancirata ga Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Snaga pa je partnerica.

Nova priložnost

Novih priložnosti ne dobijo le odpadki, ampak tudi ljudje: službo tisti, ki jih popravljajo, preoblikujejo in prodajajo, ter tisti, ki jih kupijo.

Vrata Centra ponovne uporabe in zbirni center sta odprta od torka do sobote med 11. in 18. uro.

Več o Centru ponovne uporabe v Sloveniji na spletni strani www.centerponovneuporabe.si.

Pripravila: Suzana Golubov, foto: Goran Antley