Ljudje imajo že od nekdaj neustavljivo željo po podrejanju narave oziroma vsega živega. Iz neznanega razloga največjo osuplost in nekaterim tudi zadovoljstvo predstavlja zadrževanje nevarnih živali v ujetništvu.

Sem spadajo različne vrste pajkov, kač, krokodilov, ptic iz vrst ujed, kot so sokoli, orli in sove, ter zveri, kot sta naši avtohtoni vrsti medved in volk, ali eksotične vrste, kot je na primer gepard.

Pri zadrževanju divjih živali je treba upoštevati njihove zahteve za znosno počutje:

1. Prostor in okolje
2. Hrana
3. Socialna struktura in razmnoževanje
4. Odnos žival–človek
5. Vpliv omejenega gibanja (kletke) na vedenje

Dober lastnik (ne glede na to, ali je to posameznik ali ustanova, kot je živalski vrt), mora živali, ki jo je prisilil živeti v ujetništvu, zagotoviti pogoje, ki posnemajo njeno naravno okolje. Vedeti je torej treba, kje vrsta v naravi živi, kako svoje okolje uporablja in v kakšnem odnosu je s pripadniki iste vrste in drugih vrst.

Vsaka žival se je sposobna prilagoditi na spremembe v okolju znotraj nekih meja. Če te meje prestopimo, povečamo živali stres do te mere, da postane občutljiva za bolezni, ki lahko vodijo v smrt (najbolj znani primeri hitro umirajočih legvanov), ali pa razvije vedenjske motnje (znano ponavljajoče nihanje glave levo in desno ali neprestana hoja v krogih).

Leta 2003 sta Ros Clubb in Georgia Mason objavili raziskavo, kjer sta pokazali, da živali, ki imajo v naravi velike teritorije in prehodijo velike razdalje, niso primerne za zadrževanje v ujetništvu. Čeprav so znanstveniki že dolgo opozarjali na pomen velikosti ozemlja, ki ga ima žival v naravi, je to prva raziskava, ki je s konkretnimi podatki trditev podprla. Vodilo raziskave, ki bi se ga morali držati in zavedati pri posedovanju kateregakoli živega bitja, je bilo: "Če jih ne moremo imeti tako, da jim omogočimo dobro življenje, jih sploh ne imejmo."

Seveda pa ni vse prepuščeno človekovi dobri volji in znanju, ampak je treba upoštevati naslednjo zakonodajo:

Zakon o zaščiti živali

1. člen: Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja; določa pravila za dobro ravnanje z živalmi; določa, kaj se šteje za mučenje živali in katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani; določa pogoje, ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji živali, prevozu, izvajanju določenih posegov in poskusov na živalih, zakolu in usmrtitvi živali; ureja postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali; določa pogoje za društva, ki na področju zaščite živali delujejo v javnem interesu; določa nagrade in priznanja na področju zaščite živali; ureja nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona ter kazenske sankcije za kršitelje določb tega zakona. Ta zakon velja za vse živali, ki imajo razvita čutila za sprejem zunanjih dražljajev in razvit živčni sistem, da boleče zunanje vplive čutijo. Ta zakon se dosledno izvaja pri vretenčarjih, pri drugih živalih pa glede na stopnjo njihove občutljivosti v skladu z ustaljenimi izkušnjami ter znanstvenimi spoznanji.

Pravilnik o zaščiti hišnih živali

1. člen: Ta pravilnik določa minimalne pogoje za zaščito hišnih živali.
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu
1. člen: Ta odredba določa, katere bivalne razmere in katera oskrba se štejejo za ustrezne pri zadrževanju živali prostoživečih vrst v ujetništvu, ne glede na namen zadrževanja.
Ta odredba določa tudi živalske vrste, o katerih pridobitvi je, na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave, treba obvestiti ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, in način obvestitve.

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah – neuradno prečiščeno besedilo
Uredba določa prosto živeče živalske vrste, ki so ogrožene ali mednarodno varovane, ureja pravila ravnanja z omenjenimi vrstami, varstvene režime, način varstva njihovih habitatov, instrumente za zagotavljanje ugodnega stanja habitatov teh vrst ter način spremljanja stanja.

Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu
1. člen: Ta pravilnik določa živali prosto živečih vrst v ujetništvu, ki se označijo, načine njihove označitve, evidenco označitev, vrsto oznak, način dobave oznak, naročanje oznak in nadzor nad označitvijo živali.

Avtorica: Petra Mohar

Lisa in Bazarko zbirata za Zavetišče Horjul

Društvo za zaščito živali in Zavetišče Horjul bosta skupaj z revijo Lisa postavila stojnico na septembrskem Otroškem bazarju, ki se bo dogajal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. In da vas že v teh poletnih dneh malo spodbudimo k zbiranju stvari, so v Zavetišču Horjul že pogledali, kaj bi najbolj razveselilo njihove kosmate varovance. Torej vsi skupaj zbiramo: hrano, pesek, povodce, oprsnice, plenične podloge, gaze in transporterje.