Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in agencija Taktik sta na letošnji konferenci za odnose z javnostmi SKOJ za komunikacijsko podporo projektu Knjižnica slepih in slabovidnih prejeli nagrado prizma 2014. Prizma je nacionalna strokovna nagrada, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) za odličnost komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi in je edino tovrstno priznanje slovenskim komunikacijskim strokovnjakom.

Projekt Knjižnica slepih in slabovidnih je nagrado prizma prejel v kategoriji programov družbene odgovornosti in neprofitnih kampanj. Vodja komunikacijske podpore projekta na ZDSSS je Sanja Grobovšek, iz agencije Taktik pa je na projektu sodelovala Nina Lemež. Društvo PRSS je nagrade letos podelilo petnajstič po vrsti.

V okviru projekta sta ZDSSS in agencija za odnose z javnostmi Taktik po mnenju strokovne komisije uspešno aktualizirali problematiko slepih in slabovidnih ter ozaveščali javnost o pomenu enakopravnega vključevanja ljudi z okvaro vida v družbo, hkrati pa opozorili na izjemen pomen, ki ga ima obstoj ustrezne knjiž­nice slepih in slabovidnih.

ZDSSS je projekt Knjižnica slepih in slabovidnih začela izvajati leta 2013, ta pa prinaša nove prostore za delovanje Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, večji nabor knjižničnih gradiv, bogato kulturno dogajanje in številne izobraževalne vsebine. Z aktivnostmi, ki so bile namenjene tudi strokovni javnosti, otrokom in mladostnikom, medijem ter splošni javnosti, jim je uspelo družbeno aktualizirati problematiko slepote in slabovidnosti ter graditi mostove med videčimi in ljudmi z okvaro vida.

Oktobra se je odprla nova knjižnica za slepe in slabovidne, ki ponuja izposojo knjig v prilagojenih tehnikah, različna izobraževanja in kulturne dogodke za ljudi z okvaro vida in motnjami branja.

Novi prostori knjižnice med drugim obsegajo večje število knjižnih polic, namenjenih knjigam v prilagojenih tehnikah, sodobne snemalne studie, čitalnico, produkcijsko sobo in pisarniške prostore. Nabor knjižničnih gradiv trenutno obsega 1.167 knjižnih del v brajici, 2.548 del na avdiokasetah ter 3.780 knjig v digitalnem zapisu mp3.

Projekt Knjižnice slepih in slabovidnih, ki ga financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za kulturo, poleg novih prostorov obsega razvoj novega modela knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo med drugim omogočal tudi večjo socialno vključenost ranljivih skupin v družbo in povečanje števila naslovov strokovne in druge literature. Nova knjižnica bo predstavljala osrednje jedro za razvoj knjižnične dejavnosti za potrebe slepih in slabovidnih ter oseb z motnjami branja, obenem pa bo prispevala k večjemu vključevanju teh prebivalcev tudi v splošne knjižnice v njihovem okolju.