Starši pomembno vplivajo na vedenje mladih voznikov za volanom, saj jih ti pogosto posnemajo. Zato smo tokrat podrobneje pogledali, kakšni vozniki so pravzaprav slovenski starši in kakšen zgled dajejo svojim otrokom.

Mladi vozniki veljajo za najbolj ogroženo skupino med slovenskimi vozniki, saj povzročijo kar 40 % vseh prometnih nesreč v Sloveniji. Kot navaja OECD, so ravno prometne nesreče tudi najpogostejši vzrok prezgod­nje smrti med mladimi, starimi med 15 in 24 let; pri tem pa je dejavnik tveganja za trčenje v njihovi starostni skupini kar od dva- do trikrat večji kot med vozniki z več izkušnjami.

Velja pa poudariti, da imajo ključno vlogo pri oblikovanju voznih veščin in navad otrok ravno njihovih starši, saj jih otroci za volanom pogosto posnemajo. Z namenom izboljšanja varnosti v prometu je Goodyear EMEA lansko poletje med starši mladostnikov opravil raziskavo o njihovih navadah. Njeni izsledki med drugim razkrivajo, kakšen zgled za volanom svojim otrokom dajejo slovenski starši.

Četrtina slovenskih staršev se v slabem vremenu počuti negotova

Najnovejša raziskava iz podjetja Goodyear je pokazala, da slovenski starši za volanom niso vedno prepričani o svojih voznih sposobnostih. Tako se jih kar četrtina ob vožnji v zahtevnih vremenskih razmerah (močan dež, nevihte, sneg, led ali megla) počuti popolnoma negotovih, medtem ko jih tretjina podobno nelagodnost občuti ob vožnji ponoči in skorajda dve petini ob vožnji v gostem prometu. Obenem jih kar slaba polovica priznava, da ne znajo preveriti tlaka v zračnicah, 41 % pa jih ne bi znalo zamenjati pnevmatike. Pri tem pričakovano izstopajo slovenski očetje – če je med materami tistih, ki bi zračnico zamenjale brez težav zgolj 10 %, je med očeti takšnih kar 36 %.

Zgolj polovica slovenskih staršev meni, da bi trenutno uspešno opravila vozniški izpit

Zelo zgovoren je tudi podatek, da je samo 60 % slovenskih starših prepričanih, da bi trenutno uspešno opravili vozniški izpit. Kot glavna razloga za to navajajo rutinsko vožnjo, za katero niso prepričani, da sledi vsem predpisom (46 %) in nepoznavanje novih pravil (23 %). Med vsemi starši, vključenimi v Goodyearovo raziskavo, pa so najbolj samozavestni Finci. V svoje vozniško znanje in sposobnosti jih namreč verjame kar 70 %, medtem ko so najmanj gotovosti pokazali avstrijski starši (39 %).

Več kot tretjina slovenskih staršev pogosto vozi prehitro

Kot je pokazala raziskava Goodyeara, slovenski starši za volanom ne dajejo najboljšega zgleda. Kar tretjina jih z otrokom v avtomobilu pogosto ali občasno prekorači dovoljeno hitrost, skoraj enak odstotek se jih v avtomobilu občasno ali pogosto glasno jezi nad drugimi prometnimi udeleženci, petina pa jih ne ustavi pred prehodom za pešce.

Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je kar dobro petino slovenskih staršev z otrokom v avtomobilu kaznovala policija. Pri tem je 59 % staršev (od tega 37 % moških in 22 % žensk) priznalo tudi, da so, odkar imajo otroke, že bili kaznovani za prehitro vožnjo. Goodyearove študije iz preteklih let pa so pokazale, da je prav prehitra vožnja najpogostejši prekršek mladih voznikov, kar po vsej verjetnosti odraža veden­je njihovih staršev. Pri tem so tisti starši, ki sami pogosto prekoračijo dovoljeno hitrost, tudi sicer manj zaskrbljeni zaradi prehitre vožnje svojih otrok kot starši, ki upoštevajo predpise.

V nekaterih primerih pa so slovenski starši vredni tudi pohvale – tako jih kar 91 % nikoli ne kadi v avtomobilu, v katerem je otrok; 86 % se jih v avtomobilu z otrokom vedno pripne z varnostnim pasom; kar 80 % nikoli ali zelo redko prevozi rumeno luč; neverjetnih 90 % anketiranih staršev pa pri vožnji otrok nikoli oz. zelo redko uporablja mobilni telefon brez slušalk.

Slovenski starši se zavedajo svojega vpliva

Slabe navade slovenskih staršev so toliko bolj presenetljive ob podatku, ki potrjuje, da se jih kar dve tretjini zaveda, da so njihovi otroci pozorni na njihovo vedenje med vožnjo; obenem pa jih več kot 82 % meni, da začnejo njihove vozne navade na otrokov odnos do varnosti v cestnem prometu vplivati že pred 10 letom. Ob tem pa dobre tri četrtine staršev meni, da jih imajo otroci za dobre voznike, 62 % pa je prepričanih, da so s svojo vožnjo v očeh otrok lahko vzor drugim.

Slovenski starši za volanom
 • 41 % ni prepričanih, da bi znalo pravilno menjati pnevmatiko.
 • 48 % ni prepričanih, da bi znalo preveriti tlak v zračnicah.
 • 38 % ni samozavestnih pri vožnji v gostem prometu.
 • 32 % ni samozavestnih pri vožnji ponoči.
 • 25 % ni samozavestnih pri vožnji v zahtevnih vremenskih razmerah.
 • 60 % jih meni, da bi danes uspešno opravilo vozniški izpit.
 • 11 % staršev z otrokom v avtomobilu konstantno prevozi prehod za pešce.
 • 11 % staršev z otrokom v avtomobilu nikoli ne uporablja zimskih pnevmatik.
 • 86 % staršev z otrokom v avtomobilu se vedno pripne z varnostnim pasom.
 • 35 % meni, da pod najbolj stresno vožnjo spada odhod na poletne počitnice.
 • 22 % staršev z otrokom v avtomobilu je bilo kaznovanih s strani policije.
 • 59 % staršev je bilo, odkar imajo otroke, že kaznovanih za prehitro vožnjo (37 % moških in 22 % žensk).
Lisa - 8/2015

Članek je objavljen v reviji
Lisa - 8/2015

Želite prejemati revijo v svoj nabiralnik?

Naročite se lahko po telefonu 04 511 64 44,
ali preko spletne naročilnice.

Revija je lahko tudi lepo darilo.
Naročite revijo za svoje najdražje ali prijatelje.