Pionirski dom - Center za kulturo mladih letos praznuje 55 let delovanja in skozi svojo pestro zgodovino širi obzorja o pomenu kulturno - umetniške vzgoje otrok, mladih in odraslih.

Danes lahko s ponosom spremljajo njihove izvrstne tečajnike na slovenskih odrih, na filmskem platnu, kot strokovnjake na področju jezikoslovja in kot kvalitetne uporabnike kulturno - umetniških vsebin. Raznolik in pester program ponujajo preko petindvajset kulturno - umetniških vsebin in učenja trinajst tujih jezikov, lahko tečajniki obiskujejo skozi celo šolsko leto. Vsebine dopolnjujejo z osmimi festivali, ki so v večni brezplačni in so namenjeni otrokom vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz Slovenije in tujine, številne delavnice in praznični dogodki pa so zanimiva srečevališča tako otrok kot odraslih in so stičišče generacij.

Sezono 2019/2020 so začeli s presežkom, zaupanje tečajnikov, ki obiskujejo celoletne dejavnosti, je še večje in število vpisanih še višje kot lani. 1300 tečajnikov je prepoznalo, da so v Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih dobre vsebine, kakovostni učni program, ki ga nadgrajujejo s sodobnimi pedagoškimi smernicami in individualnim prestopom, doma. So stičišče generacij, stičišče programskih vsebin, interdisciplinarnosti in spodbujevalci avtorskega dela otrok in mladostnikov. Programi, ki jih izvajajo na več lokacijah so prepoznani po svoji kvaliteti, ohranjanju tradicije z mladostnim pristopom in inovativnosti tako doma kot v tujini.

Pionirski dom

Leto festivalov se začne s prvo razstavo likovnega festivala, letos že 4. LIKfesta, ki bo v petek, 9. novembra, ob 10. uri v prenovljenih prostorih Pionirskega doma, na Komenskega 9. Na ogled bodo postavljena izbrana dela otrok iz treh vrtcev, ki so ustvarjali pod razpisano temo »(O)KROG«, in sicer vrtca Viški Gaj, vrtca Kolezija, enota Murgle in vrtca Mladi rod. Po besedah vodje festivala LIKfest Borisa Beje je vsak prestop v likovno polje vstop v nov svet. »Svet novih spoznanj, uvidov in izkušenj. Za nas lahko tudi vstop v nove preizkušnje, predvsem pa nove izkušnje«.

V Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih dajejo poseben poudarek na izobraževanje pedagogov in mentorjev. To se kaže tudi skozi evropski projekt, katerega nosilec so, Young theatre/ Mlado gledališče. Z njegovo realizacijo so začeli septembra 2017, se povezali z institucijami iz Poljske, Srbije in Romunije in znanje o improvizacijskih tehnikah prenesli na gledališke ustvarjalce ter osnovnošolske učitelje, ki to novo pridobljeno znanje uporabljajo tudi že v praksi.

Tudi z izvajanjem festivalskih aktivnosti zavoda dajejo poudarek na izobraževanje pedagogov in mentorjev. Kot pojasnjuje direktorica Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih Viktorija Potočnik je Pionirski dom – Center za kulturo mladih pomembna strokovna ustanova, ki podaja izkušnje številnim slušateljem bjihovih programov in bogati tudi vsebine in programe izobraževalnih institucij.