V Ljubljani posebno pozornost namenjamo najšibkejšim družbenim skupinam, saj smo prepričani, da je mesto, ki je prijazno otrokom, starejšim in osebam z oviranostmi, mesto, prijazno do vseh.

Naše področje delovanja je zelo široko in pokriva vse, od zagotavljanja dostopnosti (področja urejanja prostora, razvoja prometne infrastrukture, zagotavljanja javnih prevozov ter družbenih dejavnosti, kot so izobraževanje, kultura, šport, socialno varstvo in zdravje).

Po izkušnjah z različnih mednarodnih srečanj, kjer predstavljamo dosežke Ljubljane pri krepitvi dostopnosti osebam z oviranostmi, lahko rečemo, da je praksa, kakršno ubiramo v Ljubljani, primerljiva s praksami velikih evropskih mest. Ureditve in rešitve za dostopnost mesta, ki jih uvajamo v Ljubljani, so podobne tistim v drugih mestih, z nekaterimi pred mnogo mesti tudi prednjačimo.

ljubljanski grad maketa

V zadnjih letih smo se v večji meri posvetili prilagoditvam za osebe z okvaro vida in za osebe z okvaro sluha. Ključne med njimi so: naročilo in postavitev tipne makete Ljubljanskega gradu z napisi v brajlici na grajskem dvorišču (september 2013), nadaljevanje nameščanja talnih taktilnih oznak v skladu s celovitim načrtom talnega taktilnega vodilnega sistema v Ljubljani, uvedba usposabljanj za uporabo znakovnega jezika v mestnih javnih zavodih s področja zdravstva in socialnega varstva (Zavod za oskrbo na domu, Zdravstveni dom Ljubljana, Lekarna Ljubljana) in prilagojeno podajanje vsebin v kulturnih ustanovah (uvedba cikla bralnih uprizoritev z naslovom Velike drame sveta v Mestnem gledališču ljubljanskem, zvočni vodnik po stalni razstavi Obrazi Ljubljane v Mestnem muzeju Ljubljana, multimedijski vodnik s prikazom vsebin v slovenskem znakovnem jeziku po rimski Emoni ...).

Najbolj aktualne ureditve za osebe z okvaro vida v Ljubljani so talne taktilne oznake na prometnih površinah, ki jih postopoma nameščamo v skladu s celovitim načrtom talnega taktilnega vodilnega sistema (načrt TTVS) za osebe z okvaro vida v ožjem mestnem središču mesta Ljubljana. Ena vidnejših ureditev za osebe z okvaro vida v Ljubljani je tudi tipna maketa Ljubljanskega gradu z bližnjo okolico, ki je bila izdelana po naročilu MOL.

Na grajsko dvorišče je bila nameščena jeseni 2013. Omenimo naj še pridobitev v Mednarodnem fenološkem parku v Tivoliju, kjer že več kot 50 let poteka opazovanje razvoja dreves in grmov glede na vreme oziroma podnebje. Tam je bilo konec maja 2014 odprtje fenoloških informacijskih tabel in označb za drevesa, opremljenih tudi z Braillovo pisavo.

Več o tem na: www.ljubljana.si/si/mol/novice/89204/detail.html

Pripravila: Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL

Lisa - 13/2015

Članek je objavljen v reviji
Lisa - 13/2015

Želite prejemati revijo v svoj nabiralnik?

Naročite se lahko po telefonu 04 511 64 44,
ali preko spletne naročilnice.

Revija je lahko tudi lepo darilo.
Naročite revijo za svoje najdražje ali prijatelje.