Novembra je Podporno društvo slepih, pravni predhodnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), ki je tako najstarejša slovenska invalidska organizacija, praznovalo 95 let od ustanovitve.

V vsem tem času je organizacija primarno skrb namenila prizadevanjem za izboljšanje življenjskih razmer in lažje vključevanje ljudi z okvarami vida v družbeno okolje.

Danes ZDSSS sestavlja devet medobčinskih društev slepih in slabovidnih, v katere je včlanjenih 4.000 slepih in slabovidnih. Svoj jubilej je ZDSSS obeležila s slavnost­no skupščino, ki je potekala v Domu oddiha na Okroglem pri Kranju. Zbrane goste so nagovorili Ivo Železnikar, član skupščine ZDSSS, Sonja Pungertnik, Slovenka leta 2014, in Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS. Člani skupščine so ob 95-letnici ZDSSS sprejeli tudi poslanico vodstvu zakonodajne in izvršne oblasti, ministricam in ministrom Vlade RS, poslanskim skupinam DZ RS in slovenski javnosti.

"95-letna tradicija predstavlja zagotovilo, da se bo naša organizacija tudi v prihodnje uspešno odzivala na vse okoliščine, s katerimi se bo soočila. Te pa niso in ne bodo preproste. Globalizacija, ki je že tu, od nas zahteva povezanost, enotnost in solidarnost pri iskanju novih pristopov k reševanju izzivov časa. Sporočilo naših ustanoviteljev je, da se moramo najprej vprašati, kaj lahko organizaciji damo, šele nato, kaj lahko od nje dobimo," je v nagovoru zbranim poudaril Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Zbrane pa je nagovorila tudi Sonja Pungertnik, Slovenka leta 2014, ki meni, da je "prihodnost naše organizacije v precejšnji meri odvisna od naše sposobnosti dopuščanja in združevanja različnosti. Ne smemo pozabiti, da nas druži le ena življenjska okoliščina, to je delna ali popolna izguba vida. Vsekakor zadosten razlog za skupno pot in skupne cilje, saj ta okoliščina vpliva na vsa področja našega življenja. Toda vsak od nas je še veliko več kot le slep ali slaboviden posameznik. Živimo vsak svoje zasebno življenje, prihajamo iz različnih okolij, v družbi imamo različne vloge, prizadevamo si za različne cilje, v sebi skrivamo različne talente in sanjamo različne sanje. Kot taki tvorimo organizacijo, ki je mnogo več kot le v aktih zapisana struktura. Tudi družba nas, hočemo ali nočemo, vedno vidi kot posameznike, ki pripadamo isti skupini. Tako je uspeh vsakega posameznika naš skupni uspeh in poraz vsakega posamez­nika naš skupni poraz."

Več o delovanju Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na: www.zveza-slepih.si.

Za revijo Lisa napisal Tomaž Wraber