ZPS ugotavlja, da je vse več potrošnikov oškodovanih zaradi najema posojil po obrestni meri, ki presega zakonsko dovoljeno višino.

Določena podjetja z razvejano mrežo poslovalnic in 'posrednikov' ponujajo 'ugodna' posojila. Pri tem izkoriščajo finančno stisko ljudi, ki zaradi nizkih dohodkov ali izgube službe posojila ne morejo najeti na banki. Podjetja ob sklenitvi posojilne pogodbe zahtevajo podpis posebne izjave (upravno izplačilna prepoved), s katero potrošnik svojemu izplačevalcu plače ali pokojnine (ZPIZ) odobri odtegovanje obrokov za plačilo posojila nepreklicno do izjave upnika, da je posojilo poplačano.

Upokojenci so pogosto oškodovani

Na ZPS poudarjajo, da so žrtve nebančnih ponudnikov posojil pogosto upokojenci. ZPIZ izjavo oziroma upravno izplačilno prepoved na podlagi zdaj veljavne zakonodaje dosledno obravnava kot sodni sklep o izvršbi in odteguje zneske od pokojnine vse do obvestila dajalca posojila, da je to poplačano. ZPIZ ne vidi posojilne pogodbe in ni dolžan presojati, ali je potrošnik sklenil veljavno posojilno pogodbo in ali je pogodba oderuška, niti ne preverja, kdaj je posojilo plačano.

Spremembe zakona o izvršbi in zavarovanju

Že junija 2012 je ZPS Ministrstvu za pravosodje in javno upravo v postopku spreminjanja Zakona o izvršbi in zavarovanju predlagala črtanje 135. člena, ki ureja izplačilno prepoved z dolžnikovo privolitvijo in ji pripisuje pravne učinke sklepa o izvršbi. ZPS je v utemeljitvi poudarila, da so v praksi ta člen pogosto zlorabili nebančni ponudniki potrošniških posojil. Ti namreč izjavo o izplačilni prepovedi oblikujejo kot obrazec, kamor med drugim vnesejo določbo, ki izplačevalcu plače ali pokojnine nalaga, da odteguje obroke v poljubni višini in do preklica upnika.

To v praksi pomeni, da brez sodnega postopka potrošnik ne more doseči prenehanje odtegovanja obrokov, niti v primeru, ko je dajalec posojila nezakonito sklepal pogodbe, ker za to ni imel uradnega dovoljenja ali pa mu je bilo sklepanje pogodb prepovedano z odločbo tržnega inšpektorata. Zelo zaskrbljujoče je, da Ministrstvo predloga ZPS pri pripravi zakonskih sprememb (še) ni upoštevalo.

Potrošniki lahko pogodbe pošljejo v pregled po e-pošti na naslov: zps@zps.si ali na naslov Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana.

Lisa - 13/2013

Članek je objavljen v reviji
Lisa - 13/2013

Želite prejemati revijo v svoj nabiralnik?

Naročite se lahko po telefonu 04 511 64 44,
ali preko spletne naročilnice.

Revija je lahko tudi lepo darilo.
Naročite revijo za svoje najdražje ali prijatelje.