V 125.000 dvostaršev­skih družinah z dvema do petimi otroki (brez družin z dvojčki ali trojčki), v katerih je bil najstarejši otrok mlajši od 30 let, je na začetku leta 2018 živelo 280.500 otrok.

Število prebivalcev Slovenije rahlo narašča

1. januarja 2018 je imela Slovenija 2.066.880 prebivalcev ali 985 več kot pred letom dni. Število državljanov Slovenije se je v letu 2017 zmanjšalo, število tujih državljanov pa povečalo; njihov delež se je zvišal na 5,9 %. Povprečna starost prebivalcev Slovenije je bila na začetku leta 2018 43,2 leta. Mlajših od 15 let je bilo 15 %, starejših od 64 let pa 19 % prebivalcev Slovenije.

Število porok pada, število ločitev rahlo narašča

V zadnjih 60 letih je bilo sklenjenih največ zakonskih zvez v letu 1972: 15.792. V letu 2017 je sklenilo zakonsko zvezo 6.481 parov (ali skoraj 60 % manj kot v letu 1972). Ženini so bili v letu 2017 stari povprečno 35,3 leta, neveste pa 32,7 leta. V letu 2017 je bilo sklenjenih tudi 24 moških in 26 ženskih partnerskih zvez. Razvez je bilo v zadnjih 60 letih največ v letu 1983: 2.710. V letu 2017 se je razvezalo 2.387 zakonskih zvez (ali skoraj 12 % manj kot v letu 1983). Zakonska zveza teh oseb je trajala povprečno 14,1 leta. Povprečna starost moža ob razvezi v 2017 je bila 46,6 leta, žene pa 43,7 leta. 40 zakonskih zvez se je razvezalo v prvem letu zakona.

Plače žensk v povprečju nižje od moških

Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji je za leto 2017 znašala 1.627 EUR in je bila za skoraj 3 % višja kot za leto 2016. Višjo od te so med dvanajstimi statističnimi regijami imeli samo v osrednjeslovenski regiji (1.794 EUR); najnižjo so imeli v primorsko-notranjski regiji (1.431 EUR). Z vidika dejavnosti je bila najvišja v podjetjih, uvrščenih v dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.449 EUR), najnižja pa v podjetjih, uvrščenih v druge raznovrstne poslovne dejavnosti (1.081 EUR).Povprečna mesečna bruto plača za plačano uro je v 2017 znašala 9,73 EUR, bruto postavka za plačano naduro pa je bila v tem letu za 1,2 % višja kot v prejšnjem in je znašala 12,28 EUR.
Plače žensk so bile povprečno za 6 % nižje od plač moških. Plače zaposlenih v javnem sektorju so bile za 368 EUR ali za 23 % višje od plač zaposlenih v zasebnem sektorju. Plače visokošolsko izobraženih zaposlenih so bile povprečno za 1.222 EUR ali za več kot 100 % višje od plač zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo.

Vsak dan povprečno 60 kulturnih prireditev

Kulturni domovi, gledališča, glasbene ustanove in druge podobne ustanove so v 2017 pripravile 22.025 prireditev. Udeležilo se jih je več kot 4,3 milijona obiskovalcev. 51,2 % teh prireditev je bilo plod lastne produkcije in koprodukcije, preostalih 48,8 % pa so bile gostujoče prireditve. V kulturnih domovih in centrih za kulturo je bilo izvedenih 77,2 %, v gledališčih in obeh operah pa 21,6 % vseh prireditev.

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so v 2017 pripravili 1.486 razstav (284 stalnih in 1.201 občasno). Razstave si je ogledalo malo manj kot 3,2 milijona obiskovalcev, od tega 27 % tujih obiskovalcev. Po podatkih NUK so založbe v Sloveniji v 2017 izdale 5.627 naslovov knjig, od tega 1.763 naslovov leposlovja.

Stopnja varčevanja in stopnja investiranja gospodinjstev

Gospodinjstva v Sloveniji so v 2017 privarčevala 13,9 % razpoložljivega dohodka ali za skoraj odstotno točko več kot v 2016. Povedano drugače: stopnja varčevanja gospodinjstev v Sloveniji je bila 13,9-odstotna. Najvišjo stopnjo bruto varčevanja gospodinjstev je v 2017 izmed držav v evrskem območju imela Švedska (18,3 %), sledila je Nemčija (17,3 %). Zadnji po vrednosti tega podatka sta bila Združeno kraljestvo (4,4 %) in Poljska (1,1 %). Gospodinjstva v Sloveniji so v 2017 investirala 6,0 % razpoložljivega dohodka, kar je bilo 4,5 odstotne točke manj kot v 2008.

Kako digitalizacija vpliva na delo?

V prvem četrtletju 2018 je bilo med 16 in 74 let starimi prebivalci 80 % takih, ki so internet uporabljali redno; od tega jih je 85 % dostopalo do interneta prek mobilnega ali pametnega telefona, 63 % prek prenosnega računalnika, 48 % prek namiznega in 25 % prek tabličnega računalnika. Med delovno aktivnimi prebivalci je bilo rednih uporabnikov interneta 91 %; 6 % delovno aktivnih pa interneta ni še nikoli uporabljalo. Tisti, ki so pri svojem delu uporabljali računalnike, so najpogosteje (vsaj enkrat na teden) izmenjevali e-pošto ali vnašali podatke v podatkovno bazo, in sicer v 85 %. Delo od doma je opravilo najmanj enkrat v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) 37 % delovno aktivnih; 97 % jih je pri tem uporabljalo internet.

Prehodili ali prevozili do Nordkappa in nazaj

Prebivalci Slovenije (15–84 let) smo v 2017 na poteh po svojih vsakodnevnih opravkih prevozili ali prehodili skupaj več kot 12 milijard kilometrov, kar je na prebivalca okoli 7.200 kilometrov. To je razdalja od Ljubljane do najsevernejše točke Evrope (Nordkapp) in nazaj. Vsak je opravil povprečno tri poti na dan. Glavno prevozno sredstvo za 68 % naših vsakodnevnih poti je bil osebni avtomobil (v katerem smo potovali ali kot vozniki ali kot sopotniki). Drugi najpogostejši način premikanja je bilo pešačenje, in sicer na 21,3 % poti. Kolo je bilo uporabljeno na 4,5 % poti, javna prevozna sredstva (avtobus in vlak) pa na 4,3 % poti.

Rekordno v turizmu

Prihodov tujih turistov so našteli skoraj 3,6 milijona ali za 18 % več kot v 2016, njihovih prenočitev pa skoraj 8,6 milijona ali za 17 % več kot v 2016. To pomeni, da je bilo vsak dan v letu 2017 zabeleženih povprečno 3.370 več prenočitev tujih turistov kot v letu 2016. V 2017 so pri nas največkrat prenočili turisti iz Italije (ustvarili so 14 % prenočitev tujih turistov), sledili so turisti iz Nemčije (12 %), Avstrije (11 %), Nizozemske in Hrvaške (iz vsake po 5 %) ter Združenega kraljestva in Madžarske (iz vsake po 4 %).

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Statopis // Fotografije: Shutterstock

Liza - 01/2018

Članek je objavljen v reviji
Liza - 01/2018

Želite prejemati revijo v svoj nabiralnik?

Naročite se lahko po telefonu 04 511 64 44,
ali preko spletne naročilnice.

Revija je lahko tudi lepo darilo.
Naročite revijo za svoje najdražje ali prijatelje.