Pri UNICEF-u so se odločiti za izvedbo raziskave Report card 11 o blaginji otrok in najstnikov v bogatih državah. V raziskavo so zajeli 29 razvitih držav, med katerimi se je znašla tudi Slovenija. Med 29 državami se ji sicer ni uspelo uvrstiti med prvih 10, no, zasedla pa je solidno 12. mesto in tako prehitela lepo število bogatejših dežel.

Organizacijo je med drugim zanimalo, kakšen dostop imajo otroci in mladostniki do zdravstvenih institucij, izobrazbe, kako skrbijo za zdravje in v kakšnih razmerah živijo.

Slovenija je kar v nekaj kategorijah takoj za Nizozemci in skandinavskimi državami, po najmanjši umrljivosti otrok, starimi manj kot 12 mesecev, pa smo na drugem mestu, takoj za Islandijo. Tudi revščine med našimi otroki je po UNICEF-ovi raziskavi sodeč malo. Raziskava je še pokazala, da imamo v Sloveniji, poleg Švice in Nizozemske, najnižjo stopnjo najstniške nosečnosti.