Vsak otrok se rodi s prirojenimi sposobnostmi. Do katere mere se bodo te sposobnosti razvile, pa je odvisno od vplivov okolja, v katerem živi, in njegove lastne aktivnosti.

Gibanje je otrokova osnovna naravna potreba (tudi potreba otrok s posebnimi potrebami) in pomemben dejavnik v razvoju. Med gibalnimi dejavnostmi otroci spoznavajo svoje telo in telesa v okolici, oblikujejo samopodobo in nabirajo izkušnje. Naravno potrebo po gibanju lahko izkoristimo za to, da pridobijo spoznanja o svetu, ki jih obdaja, naberejo znanja z različnih področij, zadovoljijo osnovne potrebe po stikih, olajšajo komunikacijo, zadovoljijo potrebo po druženju, po pripadnosti, varnosti ...

Včasih se nam zdijo ti otroci krhki in nebogljeni ... Vseeno jih je treba dovolj zgodaj vključiti v gibalne aktivnosti (sprva skozi igro), pri tem pa upoštevati njihove težave v telesnem in duševnem razvoju. Način telesne vadbe in stopnja potrebne pomoči morata biti prilagojena njihovim sposobnostim in potrebam.

Z redno športno vadbo lahko vplivamo na ohranjanje in krepitev telesnega zdravja, s pomočjo rednih aerobnih telesnih aktivnosti, kot so hoja, tek, plavanje in kolesarjenje, vplivamo na krepitev srčno-žilnega sistema, dihalnega sistema, na izboljšanje koncentracije, na krepitev imunskega sistema in na telesno težo.

V CUDV Draga z veseljem izkoriščamo naravne danosti in prednosti Centra – obkroža nas neokrnjena narava naravnega parka Draga s številnimi potmi v hrib, skozi gozd, mimo bajerjev, čez potoček, imamo pa tudi gozdno učno pot. Idealno okolje za pohod, tek in kolesarjenje. Nad domom Škofljica pa imamo tudi trimsko stezo, ki nam v toplejših dnevih pride še kako prav.

Cilj športne vadbe pa je tudi druženje in tekmovanje z vrstniki v okviru Centra in v okviru Specialne olimpiade Slovenije. Naši športniki pozimi in poleti sodelujejo na številnih zavodskih, regijskih, državnih in mednarodnih igrah. Pomerijo se v atletiki, kolesarjenju, plavanju, smučarskih tekih, alpskem smučanju, krpljanju, v elementih košarke, v namiznem tenisu ...

Del populacije otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju zaradi težjih in težkih motenj se ne more udejstvovati v športih, ki zahtevajo razumevanje navodil, samostojnost in samostojnost pri izvedbi. Njim je v okviru Specialne olimpiade Slovenije na voljo program MATP (Motor Activities Training Program) – športna aktivnost, ki dovoljuje prilagoditve, sodelujoči pa se lahko izkažejo v vajah s sedmih področij: gibljivost, udarjanje, ročnost, brcanje, vožnja z navadnim ali električnim vozičkom ter vodne aktivnosti.

Vsi otroci so različni, različni pa so tudi koraki in poti do cilja.

"Pustite mi zmagati, če ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu," je vodilo Specialne olimpiade in naj bo tako vsak dan! Za njih in za nas!

Več o dejavnostih Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič na spletni strani www.center-db.si

Napisali Lidija Slatner, Jožica Kovačič, Matjaž Florjančič

Lisa - 4/2014

Članek je objavljen v reviji
Lisa - 4/2014

Želite prejemati revijo v svoj nabiralnik?

Naročite se lahko po telefonu 04 511 64 44,
ali preko spletne naročilnice.

Revija je lahko tudi lepo darilo.
Naročite revijo za svoje najdražje ali prijatelje.