Zdaj se boste verjetno spraševali, kaj za vraga bo ženska razmišljala o tem, kaj to pomeni biti moški. 

Pa bom, zdaj bom počela ravno to. Pri delu s strankami namreč opažam, predvsem z moškimi, ki poiščejo mojo strokovno pomoč sami, ker se želijo spoznati ter se naučiti izogibati ponavljajočim se pogubnim in neodgovornim odločitvam, da nekako ne vedo več, kaj to pomeni biti moški. No, sama raziskujem sociološko, zgodovinsko in antropološko pa tudi evolucijsko ozadje odnosov, v to kategorijo pa spada tudi identiteta moškega v Sloveniji oziroma v kaj se je spremenila po drugi svetovni vojni, ko so ženske dobile volilno pravico, kontracepcijsko tabletko, s katero so začele odločati o lastnem življenju in odločitvi glede otroka, ko so bile socialistično enakopravne v tem, da so morale iti delat tudi same, in ne več zgolj gospodinjiti doma ter skrbeti za dom, otroke in moža, ki je edini delal.

Takšnih in podobnih zgodovinskih dejstev ter posledic sociološkega razvoja družbe je mnogo, a danes se bomo osredotočili na vlogo moškega ob svoji partnerici oziroma ženi. Dejansko pogosto zagovarjam moške in jih močno razumem, ko so res zmedeni v lastni percepciji moškosti. Ne vedo več dobro, kje je njihovo mesto v družbi, ne zgolj v družini ali na delovnem mestu. Nekako so vse te kategorije pomešane in iz njih težko izluščimo dejansko naravo moškega, ki se vseeno nekje globoko pod površjem vseh obveznosti in nalog zaveda, da pogreša sebe kot dedca, tistega moškega, ki je znal kdaj udariti po mizi v družini, in argumentirati, zakaj meni, da je njegova odločitev pomembna, in zakaj zahteva, da se jo upošteva.

Tega si ne upa narediti, ne zmore in sploh ne ve, kako bi svojo odločitev zagovarjal, da bi jo ponotranjili in upoštevali tudi preostali družinski člani. Številni moški so v lastni moškosti kot identifikaciji močno zmedeni in zato razdraženi in nasilni navzven, sploh ob prisotnosti alkohola, ki ga je odločno preveč po slovenskih domovih, kot tudi navznoter. Pa saj naša deželica ni kar tako med prvimi tremi državami v EU po visoki stopnji samomorilnosti, predvsem v moškem delu populacije!

Kakšna naj bi torej bila definicija moškega, takega sodobnega, ki ima še vedno v sebi nezavedni 'čip', kakšen naj bi bil kot moški, a so se družbeni in socialni odnosi močno spremenili v zgolj nekaj generacijah. Po mojem opazovanju naj bi bil sodobni slovenski moški odločen v svojih zamislih, bil odgovoren in avtonomen za lastne odločitve ter ne bi iskal potuhe in zaščite pod okriljem drugih, pogosto mam, ki so si velikokrat 'prilastile' sinove namesto pasivnih in odtujenih možev.

Moški naj bi bil zaščitniški do svojih potomcev in žene, svojo družino bi imel za nekaj, kar je najbolj dragoceno in za kar se bo boril, komuniciral, ljubil in spoštljivo ravnal z vsakim članom družine, sam pa bil vzgled otrokom in odločna ter zaščitniška roka njegovi dragi, ki jo znajo pogosto hormonska valovanja, preveč razmišljanja in obveznosti, ki jih ima, lomiti ter se tako oddaljuje od njega, če ji ni v pomoč in podporo.

Pravi moški zna otrokom postavljati zdrave meje in oblikuje moško avtoriteto, še zlasti če ima sinove, katerim pred vstopom v puberteto postane idol. Moški po mojih merilih naj zna izkazovati ljubezen svoji dragi, jo razvajati in ji dajati pozornost, pa bo od nje dobil veliko in še več nazaj. Moški stoji za svojimi odločitvami in prevzema zanje odgovornost brez izgovorov ter zna nositi posledice, ki včasih pač niso najbolj prijetne.

No, seveda, pomembnih lastnosti teh naših čudovitih moških je še veliko, želela sem izpostaviti teh nekaj, saj mi na pogosto vprašanje, kaj je po njihovem definicija osebnostno zdravega moškega, ne znajo odgovoriti in me debelo gledajo. Torej, kako naj prevzamejo to vlogo, če sploh ne vedo, kakšna je? Treba se je naučiti tudi tega, zakaj pa ne? Saj so starodavna vedenja o vlogi moškega izzvenela in je treba na novo definirati moško socialno, družinsko in partnersko vlogo.