Če spremljamo novice, pogosto slišimo, da je nekaj zastaralo, pogos­teje v kazenskih, občasno pa tudi v civilni sodnih postopkih. Zastaranje povezuje pravno znanost in realnost življenja, da priče pozabljajo in umirajo, papirji pa zbledijo ali zgorijo.

Zastaranje varuje pravni promet med spori glede dogodkov izpred nešteto let, o zadevah, o katerih so že vsi vse pozabili, izgubili dokazila, dokumente in podobno.

Država pozna zastaranje na področju

  • kazenskega prava (kazenski pregon, izvršitev kazni) ali
  • upravnega prava (postopki o prekršku, dohodnina ipd).

Zastaranje kazenskega pregona pomeni, da država (državno tožilstvo) ne sme (več) preganjati storilca dejanja ali kršitelja. Če pa ga tožilstvo preganja, ga mora (!) sodišče oprostiti. Roki so določeni vnaprej v zakonu in so daljši za hujše (npr. umor ne zastara) in krajši za lažje kršitve (npr. prekrške) predpisov.

Zastaranje izvršitve kazni pomeni, da je bila kazen izrečena, vendar je država ni izvršila določen čas, zaradi česar to zdaj ne sme več izvršiti (npr. po 50 letih se ne sme izvršiti zapora treh mesecev).

V upravnem pravu praviloma zastaranja ne poznamo. Izjema je le za inšpekcijske postopke (po pravilih za prekrške) in za dohodnine. Inšpekcijski nadzor ali obnova postopka odmere davka zastara v petih letih od izdaje odločbe, vendar najpozneje po desetih letih.

V kazenskem in upravnem pravu torej zastaranje pomeni omejitev državne prisile na določen čas, v katerem mora država izvršiti svoje pravice ali pa te zastarajo in se ne smejo izvršiti.

V civilnih zadevah poznamo več vrst zastaranja. Roki so različni in se raztezajo od enega leta pa do deset let za neposredno izvršljive terjatve (notarski zapisi, sodne odločbe). Posledica civilnega zastaranja je, da dolžnik lahko zastarano terjatev izpolni, ni pa mu je treba. Če dolžnik izpolni zastarano terjatev, zneska od upnika ne more zahtevati nazaj, saj je izpolnil svojo (zastarano) obveznost (pravniki rečemo, da je terjatev pripoznal).

V tem se razlikuje od tega, da se plača neki znesek brez podlage (npr. po pomoti). V primeru pomote lahko terjate vračilo zneska. V primeru plačila zastarane terjatve pa to ni mogoče.

Zastaranje je skladno z načelom pravne varnosti in pravne države, saj vemo, da nas po določenem času ne država ne upniki ne morejo nadlegovati z obtožbami o dejanjih ali dolgovih, ki sežejo več let v preteklost. Vendar pozor, zastaranje se lahko tudi prekine. Civilno zastaranje prekine vsako plačilo (zastaranje začne teči znova) ali začet sodni postopek (zastaranje ne teče). Kazensko zastaranje pa vsako procesno dejanje države, usmerjeno k izvrševanju pravic (zastaranje teče znova).

Za natančnejše informacije se posvetujte pri odvetniku, ki bo vaš primer natančneje preučil.

Za brezplačen nasvet odvetnika se lahko na nas obrnete tudi vi, tako da svoje vprašanje pošljete na elektronski naslov odvetniksvetuje.lisa@adriamedia.si.

Lisa - 4/2013

Članek je objavljen v reviji
Lisa - 4/2013

Želite prejemati revijo v svoj nabiralnik?

Naročite se lahko po telefonu 04 511 64 44,
ali preko spletne naročilnice.

Revija je lahko tudi lepo darilo.
Naročite revijo za svoje najdražje ali prijatelje.