Tamara, naša kandidatka v popolni finančni preobrazbi, nima prihrankov, saj mesečno porabi več, kot ima prihodkov. T

Toda njeni prihodki niso majhni, zato se bodo zagotovo našle rezerve v stroških. Te ji bodo omogočale začetek varčevanja. Tamara bo najprej poskrbela za varnostno rezervo, potem pa začela namensko varčevati. S prihranki bo življenje s finančnega vidika nekaj povsem drugega!

Tamara je nekdanja vrhunska športnica, zato se zaveda, da brez trdega dela, vztrajnosti in odrekanja ni možnosti za uspeh. Takšno prepričanje je pogoj, da se lahko človek loti večjih življenjskih sprememb. In ena od teh je tudi prelomnica, ko nam vsak mesec uspe iz minusa v denarnici narediti presežek, tega pa potem dajati na stran in plemenititi. Ko bo osvojila mesečni budžet, pa jo s prihranki čakajo naslednji koraki; oblikovanje varnostne rezerve, nato pa določitev varčevalnih ciljev ter načrtovanje, kako jih bo uresničila. Ena njenih največjih želja je, da bi se lahko preselila v večje stanovanje ali še raje v majhno hišo, saj zdaj skupaj z otrokoma stisnjeno živi v hiši svojih staršev. O poti do uresničitve njenih varčevalnih ciljev smo se pogovarjali z operativnim direktorjem sektorja svetovanja in prodaje v Alta Skladih Sašo Zajcem.

Kako po vaših izkušnjah, ko analizirate potencialne vlagatelje, poiskati rezerve pri stroških, da si lahko ustvarimo varnostno rezervo in potem tudi sredstva za dolgoročno varčevanje? Opažate, da imajo ljudje tukaj veliko manevrskega prostora?
Ljudje smo bitja navad in zelo hitro se lahko navadimo na določen način življenja. Seveda pa je način življenja povezan s stroški, in če se na primer navadite, da porabite vse prihodke, si boste težko ustvarili varnostno rezervo ali sredstva za dolgoročno varčevanje. Varnostna rezerva in dolgoročno varčevanje pa sta izjemno pomembna, a ne zgolj zato, da boste imeli ob nepričakovanih ali pričakovanih prihodnjih dogodkih zagotovljenih dovolj sredstev. Pomembna sta s psihološkega vidika varnosti, da boste lahko mirno spali ter si ne boste uničevali živcev in zdravja, kje dobiti denar, ko ga boste naslednjič potrebovali. Na koncu meseca ni toliko pomembno, kolikšni so vaši prihodki, bolj je pomembno, koliko vam je uspelo privarčevati.

Kaj narediti, če se pri varčevanju še ne moreš vezati dolgoročno, saj imaš privarčevano le zlato rezervo? Kako jo plemenititi?
Najpomembnejše pri varnostni (zlati) rezervi je, da je likvidna, torej da vam bo vedno dostopna, saj nikoli ne veste, kdaj jo boste potrebovali. Hkrati je pomembno, da je varnostna rezerva investirana varno in da ne izgublja realne vrednosti zaradi inflacije. Dobro je tudi, da je shranjena na ločenem računu, kjer je 'zavarovana' pred našimi morebitnimi impulzivnimi nakupi. V tem pogledu je za varnostno rezervo primerna kombinacija varnejših vzajemnih skladov. Ta še vedno omogoča visoko stopnjo dostopnosti prihrankov, je manj izpostavljena nihanjem na kapitalskih trgih in se vodi na ločenem računu, ki je namenjen izključno ustvarjanju varnostne rezerve oziroma plemenitenju prihrankov.

Kako pa potem iz zlate rezerve narediti prehod na dolgoročno varčevanje?
Ko prihranite zadostno varnostno rezervo, je smotrno, da varčevanje nadaljujete, le da boste prihranke takrat namenili za dolgoročne cilje. Ker je cilj varčevanja zdaj bolj jasno opredeljen, je lahko plemenitenje teh prihrankov nekoliko drznejše in s tem potencialno donosnejše. Ker gre pri dolgoročnem varčevanju za drugačen namen plemenitenja prihrankov, je zaradi preglednosti smiselno odpreti ločen račun, ni pa to nujno, saj lahko znotraj obstoječega računa varčujete v različnih vzajemnih skladih za različne namene.