Pomoč z umetnostjo, študij na pedagoški fakulteti v Ljubljani, me je napolnil z novo močjo, ki izvira iz novega znanja, novih pristopov, spoznanj in predvsem možnosti, da v svojem delovnem okolju lahko delujem še drugače, sveže in ustvarjalno.

V 27 letih dela z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju sem pridobila ogromno izkušenj, trenutkov, ki so nepozabno zasidrani v meni, mnogo lepih, a tudi težkih trenutkov. Moje največje spoznanje v teh letih je bilo, da jim je treba najprej prisluhniti, si vzeti čas zanje, jih imeti rad in jim dati možnost, da se izrazijo. Vse to pa sem našla prav pri omenjenem študiju.

Pomoč z umetnostjo je del likovnega izražanja, ki osebi z motnjo v duševnem razvoju ponuja možnost ustvarjanja in stik z likovnim materialom, ponuja pa tudi potrebno pomoč na področju, ki jo oseba potrebuje.

Ta pomoč je namenjena različnim skupinam oseb z motnjo v duševnem razvoju, tistim, ki imajo čustvene težave, motnje vedenja in osebnosti, uporabnikom s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo, motnje v socialnem funkcioniranju, uporabnikom s travmatsko izkušnjo, zlorabljenim, avtističnim, agresivnim, uporabnikom z dvojno diagnozo (motnja v duševnem razvoju in težave v duševnem zdravju) pa tudi likovno nadarjenim uporabnikom ter tistim, ki jim je likovno ustvarjanje v veselje. Likovni izdelek je sredstvo med udeležencem in izvajalcem, s pomočjo katerega komunicirata.

Pomoč z umetnostjo je glede na značilnosti populacije oseb z motnjo v duševnem razvoju pomembna predvsem z vidika umirjanja, sproščanja, izboljšanje samopodobe, izražanje občutkov, misli, konfliktov, življenja v instituciji, krepitev neodvisnosti in samostojnosti, iščemo strategije za soočenje s težavami, izboljšanje komunikacije in socialnih veščin, spremembe vedenjskih vzorcev ...

Spodbujamo izražanje čustev, tudi negativnih, udeleženec naj začuti npr. jezo. Spodbujamo, da govorijo in razmišljajo o situacijah, ki sprožajo takšna čustva. Predvsem pa, kako si lahko pomagamo. Pomagamo ubesediti misli z vprašanji. Govorimo tudi mi, kako je, ko smo npr. jezni, zakaj smo jezni in kako si pomagamo. Vedno smo njihovo ogledalo.

Risanje in ustvarjanje je bilo že od nekdaj moje veselje. Prenesti to veselje naprej pa je še lepše. Koliko risb se je nabralo v vseh teh letih. Še vedno jih veliko hranim. Tiste navihane od Danija, pa prisrčne od Petre in naravnost čudovite od Marka. In še in še. Koliko uric smo skupaj ustvarjali, na vse mogoče načine, čečkali, pacali ... Moja oblačila so vedno vsaj malo popacana z barvo. Vedno smo ustvarjali po učnih temah, po različnih dogodivščinah, spomladi risali rožice, pozimi snežake ...

Zdaj pa temu ustvarjanju lahko dodam nekaj več. Ustvarjati in pripovedovati. Kako se počutiš, zakaj žalost, veselje, strah ... Nariši in pripoveduj. Z dekletom, ki se srečujeva enkrat na teden, sva prek risbe skupaj prehodili njeno celotno pot. Vem za vsako njeno težavo, strah, veselje ... Že na poti v razred govori, najprej bom narisala, kako se počutim. In riše in pripoveduje. Se zjoče, se smeje, včasih mi tudi kakšno ušpiči. Ponujam ji možnost povedati na glas, se izraziti. Predvsem pa, da imam čas zanjo, da jo poslušam, se smejem z njo in jo tolažim, če je treba, da ji povem, kaj je prav in kaj ne, da skupaj razmišljava, kako, da iščeva nove poti, in vse to v varnem zavetju najine skupne urice.

Včasih pa to ni dovolj. Enostavno ne vem, kam in kako. Še veliko premalo znanja imam. Pišem specialistično nalogo. Vse bolj pa se mi dozdeva, da potrebujem še več. Predvsem pa bi rada delala na takšen način – ponujala pomoč z umetnostjo. Potrebovala bi nekoga, ki bi mi stal ob strani in mi svetoval pri mojih dilemah. Pogrešam timsko delo v smislu svojega neposrednega dela.

Ko enkrat vstopiš v njihov svet in ga vzljubiš, nikoli več ne izstopiš. Postane tvoj svet in tudi ti postaneš poseben in drugačen.

Več o dejavnostih Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič na spletni strani www.center-db.si

Pripravila: Katjuša Škrbec