Živali so bile že od nekdaj zelo pomembne za človeka. Najprej kot vir hrane, transporta, pozneje pa so med človeško evolucijo počasi prevzemale vlogo naših prijateljev.

Žival in njeno naravno okolje predstavljata človeku prvo ter hkrati najboljšo učilnico. V ta namen smo si v CUDV Draga (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga) uredili pravo pravcato malo kmetijo. Pri nas se otroci, mladostniki in odrasli z motnjami v duševnem razvoju lahko na vsakem koraku srečujejo z živalmi. V jahalnem centru lahko tako pozdravijo konje z imeni Kapca, Vala, Arijo, No name in Lusinger.

Nasproti konj je ograda z drugimi našimi živalmi, kjer nas radovedno pozdravijo kozice Pika, Brina in Rjavka, oslička Lisa in Dinko, zajčki Snežko, Rjavko in Uhko, pujska Cvetka in Polde ter račke.

Vse te živali so naši prijatelji in sodelavci, s katerimi sobivamo v CUDV Draga.

Z otroki se lahko ustavimo ob ogradi in opazujemo, kaj delajo živali, spoznavamo, kako se živali pogovarjajo med seboj, kaj imajo rade, kaj jedo. Vsakemu posamezniku prilagodimo aktivnosti tako, da lahko sodeluje v okviru svojih zmožnosti.

Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju v okviru zaposlitve pod posebnimi pogoji v Varstveno delovnem centru vsako jutro počistijo hleve in uredijo okolico pri konjih in malih živalih.

Otrokom smo živali približali tudi v okviru projekta Otrok s posebnimi vzgojno-izobraževanimi potrebami in žival. Spraševali smo se, ali stik z živaljo pripomore k usvajanju novih učnih vsebin v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Spoznavali smo različne živali, njihov jedilnik oziroma kaj jedo, kako moramo za živali skrbeti, kako lahko s posamezno živaljo sodelujemo ...

V CUDV Draga izvajamo vse oblike terapevtskega jahanja; hipoterapijo, terapijo s pomočjo konja, prilagojeno učenje jahanja in delovno terapijo s pomočjo konja s poudarkom na vključevanju elementov iz senzorne integracije.

Hipoterapija je oblika terapevtskega jahanja, kjer je poudarek na prenosu impulzov s konjevega hrbta na posameznika. Poteka v koraku, izvaja pa jo hipoterapevt – diplomirani fizioterapevt z dodatnimi znanji iz hipoterapije.

Terapija s konjem enakomerno posega na vsa področja človekovega delovanja. Izvajajo se različne aktivnosti ob konju, z njim ter na njem, ki jih izvaja specialni pedagog z dodatnim znanjem iz terapije s pomočjo konja.

Delovno terapijo na konju izvaja diplomirani delovni terapevt z dodatnim znanjem iz terapije s pomočjo konja in znanjem senzorne integracije. Aktivnosti ob in na konju prilagodi do take mere, da posameznik bolje in v večji meri sodeluje pri izvedbi aktivnosti.

Poleg terapevtskega programa izvajamo v CUDV tudi pedagoško jahanje, kjer se uporabniki učijo osnov dresurnega jahanja. Takšno učenje jahanja je prilagojeno za osebe z motnjami v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami. Izvaja ga inštruktor jahanja.

Da, v Dragi se imamo res lepo! ...

Več o dejavnostih v CUDV Draga na spletni strani www.center-db.si

Napisale: Silva Bajde, dipl. delovna terapevtka, terapevtka s pomočjo konja, terapevtka RNO; Alenka Havle, dipl. fizioterapevtka, hipoterapevtka; Nina Korošec, prof. biologije in kemije, inštruktorica jahanja, terapevtka za izvajanje terapij s pomočjo konja; Nataša Škrbinc, prof. def.