Krošnje dreves in velikih grmov učinkujejo v vetru kot vzvod na korenine. Sveže posajene drevnine se lahko upirajo le z lastno težo in okrasto, nasuto zemljo, zato se v podnožju vedno nekaj premika.

Fine korenine, ki so pravkar pognale, se s tem znova strgajo, kar povzroči slabo oskrbo z vodo in s hranilnimi snovmi. Stabilno zasidranje drevnin skrbi za to, da se v miru lahko zakoreninijo.

Kol in vezanje

Ker lahko sidranje dve leti stoji nepoškodovano, so leseni koli, ki jih ponujajo v trgovini, impregnirani s tlakom v kotlu. Višina kolov se ravna po višini posajenih dreves in naj bi se končali 10 do 25 centimetrov pod krošnjo. Če so višji, motijo veje, če so nižji, se krošnja v močnem viharju lahko odlomi.

Pomembno je, da kole zabijete v sadilno jamo, preden postavite vanjo drevnino. Lesovi morajo trdno stati v nezrahljanih tleh. Kot material za vezanje je primerna kokosova vrv. Vzemite dvojno vrv in jo zvežite okrog kola in debla v obliki osmice. Nato dolgi konec vrvi trdno ovijte od debla proti kolu okrog srednjega dela, na koncu pa koksovo vrv pritrdite na kol.

Navpični kol

drevo, opora

Navpični kol je primeren za mlada drevesa z majno grudo. Za zadostno oporo je treba kol zabiti blizu drevesa, oddaljeno približno za širino dlani.

Tripod

drevo, opora

Tripod je primeren za drevesa z veliko grudo, pri katerih kol ne more stati blizu debla. Ko kole zabijete, drevo v sadilni jami izravnajte in tripod utrdite s polkrožnimi poleni ali letvami. Na koncu drevo privežite.

Poševni kol

drevo, opora

Poševne kole uporabite za zasidranje velikih grmov, dreves z več poganjki in konifer, ki imajo veje tudi v spodnjem delu. Kol pritrdite čim bliže glavni veji.

Moj lepi vrt - OKTOBER 2014

Članek je objavljen v reviji
Moj lepi vrt - OKTOBER 2014