Drobni karo, ki ste ga nosile že lani, vztraja tudi letos!