Na organizacijo zabave se pravočasno pripravite in zasijte v luči odlične gostiteljice. Lisa vam pomaga z drobnimi nasveti – od seznama povabljencev pa tja do ustreznih količin.

Seznam gostov

Če je povabljenih veliko gostov, lahko ti prihajajo iz različnih logov. Pri manjših družbah pa pazite, da se povabljeni dobro razumejo med seboj.

Povabilo

Goste povabite tri tedne pred zabavo – prijazno prosite, naj udeležbo potrdijo.

Pribor

Zlato pravilo: imejte pripravljenih dvakrat toliko kozarcev in krožnikov, kot je povabljenih gostov.

Hrana & pijača

Na osebo predvidite približno 350 g mesa ali klobasic, 250 g krompirjeve oz. testeninske solate, 150 g sveže solate, četrtino francoske štruce oz. 3 rezine kruha ali 2 žemljici. Poleg tega: 1,5 litra piva ali 0,75 litra vina, 1 do 2 litra brezalkoholne pijače.