Dekoracija žirafa, 50 cm, 44,99 EUR (maisonsdimonde.com)

Dekoracija žirafa, 50 cm, 44,99 EUR (maisonsdimonde.com)

foto: Shutterstock